EUTALSAT 16A FREQ. 11356 POL: H SYMBOL RATE: 45000 BC: 3/5

Ayyukan hajji (1) aikin Hajji da wajabcinsa

Ayyukan hajji (1) aikin Hajji da wajabcinsa Tare da Sheikh Ubrahim Abdullahi Alwilayah TV Hausa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 4 =

Alhamis
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a 6:30
Zababben Allah 7:00
Babban Jahadi7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Mu Koma Gona9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Tafsirin Al-Kr'ani12:30
Kissoshin Alkur'ani14:00