EUTALSAT 16A FREQ. 11356 POL: H SYMBOL RATE: 45000 BC: 3/5

MU SAN DOKOKI

00:30

Shiri

6:30

01:30

Qur'ani-Addu'a

7:00

01:00

Babban Jika

7:30

01:30

Tarihin Shiekh Baha'i

8:30

01:30

Mu Koma Gona

9:30

01:30

Dan Gatan Allah

10:30

01:30

Wakokin

12:00

01:30

Jawaban Jagora

12:30

01:30

Kasar Hausa

14:00

Rashin tsaro a Najeriya, laifin waye?

Hukuncin Mara Lafiya

More ...

WANKAN MAMACI (2)

Daga cikin hukunce hukuncen musulunci akwai hukuncin mutumin da ya ke cikin rashin lafiya wadda ake sa tsammanin cewa ba zai tashi ba, wato lokacin

WANKAN MAMACI (1)

Daga cikin hukunce hukuncen musulunci akwai hukuncin mutumin da ya ke cikin rashin lafiya wadda ake sa tsammanin cewa ba zai tashi ba, wato lokacin

Hukuncin Mara lafiya (3)

Daga cikin hukunce hukuncen musulunci akwai hukuncin mutumin da ya ke cikin rashin lafiya wadda ake sa tsammanin cewa ba zai tashi ba, wato lokacin

Hukuncin Mara lafiya (2)

Daga cikin hukunce hukuncen musulunci akwai hukuncin mutumin da ya ke cikin rashin lafiya wadda ake sa tsammanin cewa ba zai tashi ba, wato lokacin

Hukuncin Mara lafiya (1)

Daga cikin hukunce hukuncen musulunci akwai hukuncin mutumin da ya ke cikin rashin lafiya wadda ake sa tsammanin cewa ba zai tashi ba, wato lokacin

TAKIYYA A MUSULUNCI

More ...

MU SAN DOKOKI

More ...

Talata
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a 6:30
Zababben Allah 7:00
Ina Mafita7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Bako na Musamman9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Ahkam12:30
Kasar Hausa14:00