EUTALSAT 16A FREQ. 11356 POL: H SYMBOL RATE: 45000 BC: 3/5

MU SAN DOKOKI

00:30

Shiri

6:30

01:30

Qur'ani-Addu'a

7:00

01:00

Babban Jika

7:30

01:30

Tarihin Shiekh Baha'i

8:30

01:30

Mu Koma Gona

9:30

01:30

Dan Gatan Allah

10:30

01:30

Wakokin

12:00

01:30

Jawaban Jagora

12:30

01:30

Kasar Hausa

14:00

Al-Kur'ani da Rayuwa

Juma'a
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a6:30
Zababben Allah 7:00
Bakin Zare7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Shirin Lafiya9:30
Dan Gatan Allah 10:30
Wakokin12:00
Magada Annabawa12:30
Malamanmu14:00