EUTALSAT 16A FREQ. 11356 POL: H SYMBOL RATE: 45000 BC: 3/5

Laraba
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a6:30
Zababben Allah7:00
Kissoshin Alkur'ani7:30
Tarihin Shiekh Baha'i8:30
Dausayin Yara9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Hanya Madaidaiciya12:30
Abin koyinmu14:00
Lahadi
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a6:30
Zababben Allah7:00
Babban Jika7:30
Tarihin Shiekh Baha'i8:30
Mu Koma Gona9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Jawaban Jagora12:30
Kissoshin Alkur'ani14:00
Asabar
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a6:30
Zababben Allah7:00
Babban Jahadi7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Dausayin Yara 9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Ahkam12:30
Kasar Hausa14:00
Alhamis
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a 6:30
Zababben Allah 7:00
Babban Jahadi7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Mu Koma Gona9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Tafsirin Al-Kr'ani12:30
Kissoshin Alkur'ani14:00
Talata
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a 6:30
Zababben Allah 7:00
Ina Mafita7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Bako na Musamman9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Ahkam12:30
Kasar Hausa14:00
Litinin
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a 6:30
Zababben Allah 7:00
Salihan Mata7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Shirin Lafiya9:30
Dan Gatan Allah 10:30
Wakokin12:00
Fiyayyen Halitta12:30
Akidunmu14:00
Juma'a
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a6:30
Zababben Allah 7:00
Bakin Zare7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Shirin Lafiya9:30
Dan Gatan Allah 10:30
Wakokin12:00
Magada Annabawa12:30
Malamanmu14:00
Laraba
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a6:30
Zababben Allah7:00
Kissoshin Alkur'ani7:30
Tarihin Shiekh Baha'i8:30
Dausayin Yara9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Hanya Madaidaiciya12:30
Abin koyinmu14:00