EUTALSAT 16A FREQ. 11356 POL: H SYMBOL RATE: 45000 BC: 3/5

October 27, 2022

MU SAN DOKOKI (5) BELI DA RABE RABENSA

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

MU SAN DOKOKI (4) DAUKAR BAYANI

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

MU SAN DOKOKI (2) LAIFI DA RABE RABENSA

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

MU SAN DOKOKI (3) WA NE NE LAUYA

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

MU SAN DOKOKI (1) DOKA DA RABE RABENTA

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

Alkur’ani da Rayuwa (5) Halittar Mutum a Mahangar Alkur’ani (1)

Alkur’ani da Rayuwa shiri ne da ya ke bayani a kan yadda ya kamata Dan Adam ya rayu a wannan doron duniya, tare da bayyana …

Alkur’ani da Rayuwa (4) Hadafin Saukar da Alkur’ani (3)

Alkur’ani da Rayuwa shiri ne da ya ke bayani a kan yadda ya kamata Dan Adam ya rayu a wannan doron duniya, tare da bayyana …

Alkur’ani da Rayuwa (3) Hadafin Saukar da Alkur’ani (2)

Alkur’ani da Rayuwa shiri ne da ya ke bayani a kan yadda ya kamata Dan Adam ya rayu a wannan doron duniya, tare da bayyana …

Alkur’ani da Rayuwa (2) Hadafin Saukar da Alkur’ani (1) – Alwilayah TV Hausa

Alkur’ani da Rayuwa shiri ne da ya ke bayani a kan yadda ya kamata Dan Adam ya rayu a wannan doron duniya, tare da bayyana …

Alkur’ani da Rayuwa (1) Gabatarwa – Alwilayah TV Hausa

Alkur’ani da Rayuwa shiri ne da ya ke bayani a kan yadda ya kamata Dan Adam ya rayu a wannan doron duniya, tare da bayyana …

Alhamis
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a 6:30
Zababben Allah 7:00
Babban Jahadi7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Mu Koma Gona9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Tafsirin Al-Kr'ani12:30
Kissoshin Alkur'ani14:00