EUTALSAT 16A FREQ. 11356 POL: H SYMBOL RATE: 45000 BC: 3/5

MU SAN DOKOKI

MU SAN DOKOKI (5) BELI DA RABE RABENSA

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

MU SAN DOKOKI (4) DAUKAR BAYANI

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

MU SAN DOKOKI (2) LAIFI DA RABE RABENSA

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

MU SAN DOKOKI (3) WA NE NE LAUYA

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

MU SAN DOKOKI (1) DOKA DA RABE RABENTA

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

Alhamis
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a 6:30
Zababben Allah 7:00
Babban Jahadi7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Mu Koma Gona9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Tafsirin Al-Kr'ani12:30
Kissoshin Alkur'ani14:00