EUTALSAT 16A FREQ. 11356 POL: H SYMBOL RATE: 45000 BC: 3/5

Al-Kur'ani da Rayuwa

Talata
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a 6:30
Zababben Allah 7:00
Ina Mafita7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Bako na Musamman9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Ahkam12:30
Kasar Hausa14:00