EUTALSAT 16A FREQ. 11356 POL: H SYMBOL RATE: 45000 BC: 3/5

Uncategorized

test archive

http://dl.velayat.tv/film/14001127Ahkam.mp4 Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare …

Read More →
MU SAN DOKOKI

MU SAN DOKOKI (5) BELI DA RABE RABENSA

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

Read More →
MU SAN DOKOKI

MU SAN DOKOKI (4) DAUKAR BAYANI

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

Read More →
MU SAN DOKOKI

MU SAN DOKOKI (2) LAIFI DA RABE RABENSA

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

Read More →
MU SAN DOKOKI

MU SAN DOKOKI (3) WA NE NE LAUYA

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

Read More →
MU SAN DOKOKI

MU SAN DOKOKI (1) DOKA DA RABE RABENTA

Shrin dokoki shiri ne da ya ke bayani a kan yadda kokokin Nigeria su ke, domin koyar da yadda dan kasa zai rayu tare da …

Read More →
Laraba
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a6:30
Zababben Allah7:00
Kissoshin Alkur'ani7:30
Tarihin Shiekh Baha'i8:30
Dausayin Yara9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Hanya Madaidaiciya12:30
Abin koyinmu14:00