EUTALSAT 16A FREQ. 11356 POL: H SYMBOL RATE: 45000 BC: 3/5

Hukuncin Mara Lafiya

WANKAN MAMACI (2)

Daga cikin hukunce hukuncen musulunci akwai hukuncin mutumin da ya ke cikin rashin lafiya wadda ake sa tsammanin cewa ba zai tashi ba, wato lokacin …

WANKAN MAMACI (1)

Daga cikin hukunce hukuncen musulunci akwai hukuncin mutumin da ya ke cikin rashin lafiya wadda ake sa tsammanin cewa ba zai tashi ba, wato lokacin …

Hukuncin Mara lafiya (3)

Daga cikin hukunce hukuncen musulunci akwai hukuncin mutumin da ya ke cikin rashin lafiya wadda ake sa tsammanin cewa ba zai tashi ba, wato lokacin …

Hukuncin Mara lafiya (2)

Daga cikin hukunce hukuncen musulunci akwai hukuncin mutumin da ya ke cikin rashin lafiya wadda ake sa tsammanin cewa ba zai tashi ba, wato lokacin …

Hukuncin Mara lafiya (1)

Daga cikin hukunce hukuncen musulunci akwai hukuncin mutumin da ya ke cikin rashin lafiya wadda ake sa tsammanin cewa ba zai tashi ba, wato lokacin …

Alhamis
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a 6:30
Zababben Allah 7:00
Babban Jahadi7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Mu Koma Gona9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Tafsirin Al-Kr'ani12:30
Kissoshin Alkur'ani14:00