EUTALSAT 16A FREQ. 11356 POL: H SYMBOL RATE: 45000 BC: 3/5

AIKIN HAJI 2022

Ayyukan Haji (5) sharuddan aikin Hajji (1)

Ayyukan hajji (5) sharuddan aikin Hajji (1) Tare da Sheikh Ubrahim Abdullahi

Ayyukan hajji (4) rabe raben aikin hajji (2)

Ayyukan hajji (4) rabe raben aikin hajji (2) Tare da Sheikh Ubrahim Abdullahi

Ayyukan hajji (3) rabe raben aikin hajji

Ayyukan hajji (3) rabe raben aikin hajji Tare da Sheikh Ubrahim Abdullahi

Ayyukan hajji (2) wajabcin aikin Hajji

Ayyukan hajji (2) wajabcin aikin Hajji Tare da Sheikh Ubrahim Abdullahi

Ayyukan hajji (1) aikin Hajji da wajabcinsa

Ayyukan hajji (1) aikin Hajji da wajabcinsa Tare da Sheikh Ubrahim Abdullahi Alwilayah TV Hausa

Alhamis
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a 6:30
Zababben Allah 7:00
Babban Jahadi7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Mu Koma Gona9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Tafsirin Al-Kr'ani12:30
Kissoshin Alkur'ani14:00