EUTALSAT 16A FREQ. 11356 POL: H SYMBOL RATE: 45000 BC: 3/5

October 26, 2022

Takiyya A Musulunci (5) Dalilai daga Alkur’ani (3)

Wannan shiri yana bayani a kan TAKIYYA a musulunci tare da kawo ma’anarta da kuma dalilanta daga cikin littatafan malaman musulunci, sannan shirin zai bada …

Takiyya A Musulunci (4) Dalilai daga Alkur’ani (2)

Wannan shiri yana bayani a kan TAKIYYA a musulunci tare da kawo ma’anarta da kuma dalilanta daga cikin littatafan malaman musulunci, sannan shirin zai bada …

Takiyya A Musulunci (3) Dalilai daga Alkur’ani (1)

Wannan shiri yana bayani a kan TAKIYYA a musulunci tare da kawo ma’anarta da kuma dalilanta daga cikin littatafan malaman musulunci, sannan shirin zai bada …

Takiyya A Musulunci (2) Dalilai daga Hadisai

Takiyya A Musulunci (2) Dalilai daga Hadisai Wannan shiri yana bayani a kan TAKIYYA a musulunci tare da kawo ma’anarta da kuma dalilanta daga cikin …

Takiyya A Musulunci (1) Gabatarwa – Alwilayah TV Hausa

Takiyya A Musulunci (1) Gabatarwa – Alwilayah TV Hausa Wannan shiri yana bayani a kan TAKIYYA a musulunci tare da kawo ma’anarta da kuma dalilanta …

Alhamis
ShiriLocaki
Qur'ani-Addu'a 6:30
Zababben Allah 7:00
Babban Jahadi7:30
Tarihin Shiekh Baha'i 8:30
Mu Koma Gona9:30
Dan Gatan Allah10:30
Wakokin12:00
Tafsirin Al-Kr'ani12:30
Kissoshin Alkur'ani14:00